Huom: Voit käyttää samaa ScoreTronic0119:n käyttäjätunnustasi (esim N1234@student.jamk.fi) useassa opintojaksototeutuksessa!
Valitse ensin huolellisesti oikea KESÄN 2022 opintojakso:

Näytä/Piilota vanhat opintojaksot

Scoretronic0119 - Käytöohjeet

1 Rekisteröityminen

 • Kirjoita nimesi muodossa Sukunimi Etunimi (isot alkukirjaimet)
 • JAMKin sähköpostiosoitteesi on kuvassa näkyvää muotoa: Iso alkukirjain ja sitä seuraavat neljä numeroa. Loppuosa on aina @student.jamk.fi
 • Älä käytä tässä järjestelmässä tärkeimmäin luokan salasanojasi.
-

2.1 Kirjautuminen

 • Kirjautuminen tapahtuu luomallasi tunnuksella eli JAMKin sähköpostiosoitteella

2.2 Opintojakson valitseminen

-

 • Sovelluksen kaikki toiminnot kohdistuvat tiettyyn opintojaksototeutukseen. Oheinen punainen valinta-alue on näkyvissä aina silloin kun sinulla ei ole valittuna opintojaksototeutusta. Ole huolellinen opintojaksototeutuksen valinnassa siten, että valitset samalla myös oikean opintoryhmäsi
 • Opintojakson tuloskorttisi (My ScoreBoard) on aina opintojaksototeutuskohtainen. Et voi edes valita My Scoreboard -toimintoa, jos et ole ensin valinnut opintojaksototeutusta. Jos tuloskorttisi on tyhjä vaikka olet mielestäsi kirjannut merkintöjä, syynä saattaa olla juuri se, että olet valinnut väärän opintojaksototeutuksen.

3.1 My ScoreBoard

-

 

 • My ScoreBoard -toiminto näyttää tulostauluna kertyneet pisteesi. Kun et ole palauttanut vielä yhtään tehtävää, tulostaulusi näyttää oheiselta

3.2 Opiskelijan Rahainen Muu tulostaulun tulkintaa

-

 

 • Muu Rahainen on palauttanut opintojaksolle TTMS0500.S80V2 kahden ensimmäisen tehtäväsarjan tehtävät, joiden maksimipisteet ovat yhteensä 26 ja 18.
 • Muu Rahainen on arvioinut palauttamansa tehtävät yhteensä 18 pisteen arvoisiksi (0+1+4+2+2+4+5). Tehtävästä H1T7 hän on merkinnyt 5p kymmenestä mahdollisesta maksimipisteestä. Muu Rahainen on ehkä tietoisesti jättänyt joitakin työläitä osuuksia ratkaisematta ajanpuutteen vuoksi tai hän ei ole kyennyt toteuttamaan kaikkia vaadittuja ominaisuuksia.
 • Opettaja on ehtinyt arvioida vasta ensimmäisen Muu Rahaisen palauttamista tehtävistä. Opettaja on ollut muutoin samaa mieltä Muu Rahaisen ehdottamista pisteistä, mutta tehtävän H1T7 opettaja on arvioinut vain 3 pisteen arvoiseksi
 • Muu Rahainen on palauttanut myös toisen tehtäväsarjan, joita opettaja ei ole ehtinyt vielä arvioida. Näistä tehtävistä Muu Rahainen voi saada merkintänsä mukaan vielä täydet 18 pistettä, jos opettaja on samaa mieltä.
 • Tulostaulun alussa yhteenvetona näkyy hyväksytty pistekertymä ja siitä laskettu harjoitustehtäväarvosana. Harjoitustehtäväarvosana on suhteessa siihen mennessä tarjolle asetettuhin tehtäviin. Ao. opintojaksototeutuksessa opettaja on laittanut tarjolle vasta 3 ensimmäistä harjoitustehtäväsarjaa, joista maksimipisteet ovat yhteensä 70p. Kun opettaja laittaa lisää harjoitustehtäväsarjoja tarjolle, niin harjoitustehtäväarvosana pienenisi, jos opiskelijalle ei hyväksytä lisää tehtäviä.
 • URL-sarake sisältää opiskelijan tallentaman linkin harjoitustehtäviensä ratkaisuihin.

3.3 Opiskelijan Alainen Kim tulostaulun tulkintaa

-

-

 

 • Opettajan arvioimat tehtävät näkyvät pistemerkintöinä Kirjattu-sarakkeessa ilman Processing...-merkintää
 • Liikuttamalla hiiren osoitinta Kirjattu-sarakkeen päällä nähdään opettajan antamat mahdolliset kommentit. Useimmat tehtävistä ovat todennäköisesti hyväksytty sellaisenaan ilman kommentointia.
 • Ehdotettu pistemäärä ja opettajan arvio näkyvät punaisella pohjavärillä, jos ne poikkeavat toisistaan

4.1 Tehtävien palauttaminen - aloitus

-

 

 • Harjoitustehtävät palautetaan harjoitustehtäväsarjoittain Ilmoita harjoituspisteet -toiminnolla ja valitsemalla palautettava harjoitustehtäväsarja
 • Jokaisella harjoitustehtäväsarjalla on viimeinen palautuspäivä, esimerkiksi harjoitukset 1 tulee palauttaa viimeistään 30.6.2018. Harjoitukset tulee palauttaa ennen ko. päivämäärän lähiopetustuntien alkua. Opettaja sulkee tehtävien palautuksen lähiopetustuntien yhteydessä

4.2 Tehtävien palautuslomake

-

 

 • Tehtävät palautetaan ilmoittamalla yksi URL, jonka kautta kaikki saman harjoitustehtäväsarjan ratkaisusi ovat saatavilla
 • Voit ilmoittaa kunkin harjoitustehtäväsarjan pisteet vain kerran. Vastauksiisi viittaava URL kannattaa kopioida leikepöydän kautta sellaisen selainikkunan osoiteriviltä, jonka olet todennut olevan oikea ja toimiva. Ole huolellinen!

4.3 Vastauksiin viittaava URL

-

 

 • Yhden harjoitustehtäväsarjan vastauksiin viittaavassa URLissa voisi olla vaikka oheisen kuvan kaltainen tavallinen verkkosivu. Halutessasi voit merkitä siihenkin pisteesi näkyviin ja tarvittaessa kommentoida tehtävänantoa ja onnistumistasi tehtävässä jne. Ko. vastaussivu on vapaasti kopioitavissa pohjaksesi osoitteessa http://student.labranet.jamk.fi/~ara/ttmstest/

5 Pisteiden merkitsemisestä

 

Opiskelijan tulee itse arvioida pistein, kuinka suuren osan tehtävän vaatimuksista hän on suorittanut suorittanut. Jos tehtävän keskeiset vaatimukset täyttyvät, se riittää täysiin pisteisiin. Ohjelmien ulkoasu on esim. vapaa silloin, kun sille ei erikseen ole määrätty vaatimuksia.

6 Ratkaisujen selvitysvelvollisuudesta ja säilyttämisestä

 

Pyydettäessä opiskelijan tulee pystyä kertomaan harjoituksissa käyttämiensä ratkaisujen keskeisestä teknisestä toimintalogiikasta esim. (video)puhelun välityksellä. Harjoitusten ratkaisut tulee olla saatavilla viittattujen URLien välityksellä siihen asti, kunnes opintojakson suoritus on virallisesti hyväksytty ja kirjattu opintotietojärjestelmään.